III edycja Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku - Odpady

19-20 września 2017 r., Wrocław

Temat wiodący: Spalanie odpadów komunalnych - skuteczne rozwiązanie problemów czy ślepa uliczka

ZAPISZ SIĘ

SPONSOR ZŁOTY VI EDYCJI

GOŚĆ SPECJALNY Z JAPONII:

Yuko Fukai z International Cooperation Office for Waste Management, Clean Authority of TOKYO (CAT 23).

Tematyka prelekcji: "Doświadczenia organizacji 23 Miast Tokio w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, w tym odpadów opakowaniowych, w oparciu o „Model tokijski”"

ROZMOWY INTERDYSCYPLINARNE

1-minutowa autoprezentacja kontrahentów organizatora

WIĘCEJ
1

Aktualności

Bieżące informacje na temat VI Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku.

2

Wydarzenia towarzyszące

Wydarzenia, które urozmaicają Konferencję, dają dodatkowe możliwości pozyskania wiedzy oraz nawiązania kontaktów.

3

Prelegenci

Sylwetki prelegentów oraz tematyka wystąpień podczas VI edycji Konferencji Logistyka Odzysku - Opakowania.

4

Poprzednie edycje

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z poprzednich edycji Konferencji Logistyka Odzysku.

Zostań sponsorem konferencji!