Autor: KonferencjaLO

RELACJA Z III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI LOGISTYKA ODZYSKU – ODPADY 19-20 WRZEŚNIA 2017

III Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – Odpady za nami

W dniach 19-20 września 2017 r. w Hotelu Śląsk we Wrocławiu odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – Odpady. Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym. Tematem wiodącym trzeciej edycji była kontrowersyjna kwestia spalania odpadów komunalnych. Prelegenci i uczestnicy debatowali nad tym czy jest ono rozwiązaniem problemu gospodarowania odpadami czy jest tylko ślepą uliczką, a rozwiązań powinniśmy szukać w innych metodach.

Konferencję zaszczyciło swoją obecnością blisko 150 osób, w tym przedstawiciele administracji publicznej, uczelni wyższych oraz firm, dla których istotny jest problem właściwego postępowania z odpadami, tak aby w jak największym stopniu ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Relacja z III Międzynarodowej Konferencji Logistyki Odzysku-Odpady Wrzesień 2017

 

Prelegenci III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady

Gośćmi specjalnymi III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady byli prof. Misuzu Asari z Uniwersytetu w Kioto, Członek Japońskiego Towarzystwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz dr John Rizzon z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, reprezentujący ESWET – European Suppliers of Waste-to-Energy Technology. Misuzu Asari zaszczyciła słuchaczy wystąpieniem, podczas którego opowiedziała o historii i przyszłości gospodarki odpadami w Japonii z punktu widzenia składu odpadów. Z kolei John Rizzon wygłosił prelekcję na temat termicznego przekształcania odpadów w Europie.

Relacja z III Międzynarodowej Konferencji Logistyki Odzysku-Odpady Wrzesień 2017 z7

 

Patronat nad konferencją obieli

III Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – Odpady została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wydarzenie odbyło się we współpracy z firmą TIRU S.A. – sponsorem Konferencji. Podziękowania kierujemy również do Nashi Art za organizację występu artystycznego w postaci pokazu ognia nawiązującego do tematu przewodniego konferencji – spalania odpadów.

Patronat nad III Międzynarodową Konferencją Logistyka Odzysku – Odpady objęły Polska Izba Gospodarki Odpadami, Polska Izba Opakowań, COBRO – Instytut Badawczy Opakowań, Akademia Leona Koźmińskiego, Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast oraz Krajowa Izba Gospodarki Odpadami. Dziękujemy za objęcie wydarzenia patronatem. Czasopismom i portalom branżowym: „Logistyka Odzysku”, „MiniLO&Aniela”, „SeniorLO 50+”, magazyn „Gospodarka Odpadami” dziękujemy za patronat medialny.

Relacja z III Międzynarodowej Konferencji Logistyki Odzysku-Odpady Wrzesień 2017 z2

 

Bloki tematyczne – III Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – Odpady

III Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – Odpady została podzielona na trzy bloki tematyczne. Pierwszy blok dotyczył historii i znaczenia termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce i na świecie. Prelekcje w tym bloku zaprezentowali nie tylko prof. Misuzu Asari i dr John Rizzon, ale również prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej, który opowiedział o obecnej sytuacji i perspektywach rozwoju termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce i Andrzej Bednarz wraz z Barthélémy Fourment, którzy reprezentowali sponsora Konferencji – firmę TIRU S.A. występując z tematem „Praktyczne aspekty budowy i eksploatacji małej spalarni odpadów komunalnych a Circular Economy – przykład EXETER, Wielka Brytania”.

Drugi blok tematyczny, obejmujący ekologiczne, ekonomiczne i prawne aspekty termicznego przekształcania odpadów, rozpoczęła prelekcja dr inż. Ryszarda Wasielewskiego z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Wystąpienie dotyczyło uwarunkowań dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie. Z kolei prof. dr hab. Zenon Foltynowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przedstawił prezentację pt. „Nanokompozyty – nowe materiały w opakowalnictwie, nowy rodzaj odpadów i nowe problemy dla recyklingu”.

Relacja z III Międzynarodowej Konferencji Logistyki Odzysku-Odpady Wrzesień 2017 z4

 

W trzecim bloku – „Najlepsze praktyki” – pojawiły się wystąpienia przedstawicieli organizatora i współorganizatora Konferencji. Wspólna prelekcja Mateusza Perzanowskiego i Andrzeja Milczarka dotyczyła modeli biznesowych Zero Odpadów. Błażej Fidziński, specjalista ds. recyklingu i edukacji ekologicznej w Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. omówił ewidencję odpadów na podstawie zarządzeń pokontrolnych, natomiast Łukasz Sopel z firmy M&M Consulting wymienił „Główne błędy popełniane w gospodarowaniu odpadami”.

Relacja z III Międzynarodowej Konferencji Logistyki Odzysku-Odpady Wrzesień 2017 z5

 

Każdy blok tematyczny Konferencji wieńczyła debata, podczas której uczestnicy zadawali pytania i dyskutowali z prelegentami danego bloku. Były to niezwykłe okazje do wymiany myśli i poglądów, niekiedy wymiany dość burzliwej.

Zwieńczeniem Konferencji była Gala V edycji Konkursu Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo 2016.

Zwycięzcami V edycji Konkursu Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo 2016 zostali:

 • w kategorii EKO-HIT PRODUKT
  • I miejsce – Biotrem Sp. z o.o. za naczynia z otrąb pszennych
  • II miejsce – Asante Bikes Sp. z o.o. za Asante Bamboo Bikes – rowery z bambusa
  • III miejsce – BINE WORLD za Bin-e – inteligentny kosz
 • w kategorii EKO-HIT USŁUGA
  • I miejsce – EKON – Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla środowiska
  • II miejsce – Niczuk Metall Pl Sp. J. za redukcję ilości odpadów wytwarzanych „u źródła”
  • III miejsce – Stowarzyszenie Czysta Polska za akcję ekologiczną „Czyste Tatry”.

Relacja z III Międzynarodowej Konferencji Logistyki Odzysku-Odpady Wrzesień 2017 z3

 

Występy artystów podczas Wieczornej Gali

Uczestnicy Gali mogli podziwiać ognisty show zaprezentowany przez Grupę Artystyczną Nashi Art, która swoim występem nawiązała do tematu przewodniego naszej konferencji oraz występ Pani Pauliny Magaj – wokalistki, aktorki chorzowskiego Teatru Rozrywki

Relacja z III Międzynarodowej Konferencji Logistyki Odzysku-Odpady Wrzesień 2017 z9

Relacja z III Międzynarodowej Konferencji Logistyki Odzysku-Odpady Wrzesień 2017 z8

Krótka relacja z III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – odpady.

VII Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Opakowania

W związku z licznym przybyciem Gości na III Międzynarodową Konferencję Logistyka Odzysku – Odpady oraz cały czas aktualnym zagadnieniem logistyki odzysku, już teraz zachęcamy do udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Opakowania, której hasłem będzie „Polska jako państwo Zero Waste”.

 

 

Andrzej Bednarz prelegentem podczas III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady

Andrzej Bednarz poprowadzi prelekcję na temat ,,Praktyczne aspekty budowy i eksploatacji małej spalarni odpadów komunalnych a Circular Economy – przykład EXETER, Wielka Brytania”.

Andrzej Bednarz
Dyrektor projektów w Polsce, TIRU

Od 19 lat prowadzi własną międzynarodową spółkę konsultingową EXP-PECO Conseil specjalizującą się w doradztwie strategicznym, marketingowym i technologicznym ochrony środowiska (odpady, ścieki przemysłowe i energia) oraz przemysłu spożywczego. Spółka ma również swoje biura w Polsce.

Zajmował się kilkoma międzynarodowymi projektami instytucjonalnymi dla polskich samorządów. Obecnie reprezentuje również kilka czołowych, uzupełniających się technologii. Ponadto prowadzi w Polsce wraz z grupą doświadczonych partnerów wiele innowacyjnych projektów. W grupie TIRU odpowiedzialny za projekty realizowane w Polsce.

TIRU sponsorem III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady

Elastyczność małego przedsiębiorstwa, siła potężnej Grupy

Ekspert w zakresie odzysku odpadów od 1922 r. Firma TIRU projektuje, buduje oraz eksploatuje instalacje przekształcania termicznego, biologicznego oraz surowcowego na terenie Francji, Wielkiej Brytanii i Kanady.

Będąc czołowym graczem swojego sektora, TIRU posiada odpowiednik 600 lat doświadczeń w zakresie eksploatacji przekształcania odpadów. Dzięki temu TIRU zna praktycznie wszystkie istniejące technologie.

Od 1946 r. TIRU jest filią grupy EDF. Continue reading „TIRU sponsorem III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady”

John Rizzon prelegentem podczas III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady

 

John Rizzon poprowadzi prelekcję na temat ,,Termiczne przekształcanie odpadów w Europie”.

John Rizzon,
ESWET – European Suppliers of Waste-toEnergy Technology,
Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH

Jest ekspertem w kwestiach technicznych związanych z odpadami. Posiada tytuł inżyniera w dziedzinie mechaniki i procesów oraz tytuł naukowy doktora. Pracował w firmie Lurgi Lentjes jako Dyrektor ds. sprzedaży i projektowania w zakresie przetwarzania odpadów przemysłowych i gospodarczych oraz w firmie GWE jako Dyrektor Handlowy ds. gospodarki odpadami. W firmie Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH pracuje jako Menedżer ds. sprzedaży i planowania w zakresie technologii spalania odpadów. Continue reading „John Rizzon prelegentem podczas III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady”

Profesor nadzwyczajny Misuzu Asari prelegentem podczas III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady

Profesor nadzwyczajny Misuzu Asari poprowadzi prelekcję na temat ,,Historia i przyszłość gospodarki odpadami w Japonii z punktu widzenia składu odpadów”

prof. nadzw. Misuzu Asari
Profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w Kioto,
Członek Japońskiego Towarzystwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Jej obecnym obszarem działań jest badanie gospodarki odpadami, w szczególności odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych oraz analiza ich obiegu, a także zagospodarowanie odpadów pochodzących z katastrof i praktyczne badania na małych wyspach. Jest także zaangażowana w kampanię 3R (Reduce Reuse and Recycle) podnoszącą świadomość społeczną na temat odpadów, pracuje nad programem „3R i niskoemisyjne społeczeństwo” – programem licencjonowanym na rzecz rozwoju zasobów ludzkich. Zajmuje się organizacją międzynarodowej konferencji akademickiej i promowaniem sieci badawczej 3R. Prowadzi również badania dotyczące zrównoważonego rozwoju na uczelni (w tym systemu zarządzania środowiskowego, edukacji ekologicznej i stylu życia) oraz komunikacji w środowisku. Prof. Misuzu Asari pracuje również nad lokalnym projektem energetycznym – założyła grupę obywatelską i pomagała przy inwestycjach lokalnej społeczności, doprowadziła do instalacji na dachu szkółki sprzętu solarnego. Jest autorem wielu publikacji na temat zarządzania odpadami.

Dr inż. Ryszard Wasielewski, prelegentem podczas III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady

 

Dr inż. Ryszard Wasielewski poprowadzi prelekcję na temat ,,Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie”

dr inż. Ryszard Wasielewski,
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Adiunkt w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, specjalizujący się w zakresie problematyki termicznych metod przeróbki węgla i odpadów. Ekspert Polskiej Izby Ekologii w dziedzinie: gospodarka odpadami. Członek Grupy Roboczej KIS 11 przy Ministerstwie Rozwoju. Członek Komitetu Technicznego 216 d/s odpadów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Autor i współautor ponad 200 artykułów i referatów naukowych.

Tomasz Styś prelegentem podczas III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady

Tomasz Styś poprowadzi prelekcję na temat ,,Zagospodarowanie ‚kalorycznej’ frakcji odpadów komunalnych – perspektywa 2030”.

Tomasz Styś
Instytut Sobieskiego

Niezależny konsultant doradzający podmiotom prywatnym i publicznym, analityk rynku i ekspert Instytutu Sobieskiego w dziedzinie: gospodarki o obiegu zamkniętym, przemysłu 4.0, zarządzania strategicznego, rozwoju regionalnego i lokalnego oraz gospodarki odpadami.

Autor i współautor wielu raportów i analiz, w tym m.in. takich, jak „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030”, „System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce. Perspektywa zamknięcia obiegu” i „Rynek gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Perspektywa 2030”.

Koncert wokalistki Pauliny Magaj

19 września 2017 r.,  o godzinie 20:00 odbędzie się koncert Pauliny Magaj, która zaprezentuje pełen emocji recital składający się z utworów rockowych, pop i jazzowych. Swoją stylistyką będą one – podobnie jak cała konferencja – nawiązywały do motywu ognia. Koncert będzie stanowił rozpoczęcie części artystycznej wieczoru i wprowadzi uczestników w ognisty nastrój pozostałych atrakcji!

Continue reading „Koncert wokalistki Pauliny Magaj”