Kategoria: AKTUALNOŚCI

prof. dr hab. Zenon Foltynowicz prelegentem podczas III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady

Prof. dr hab. Zenon Foltynowicz poprowadzi prelekcję na temat ,,Nanokompozyty – nowe materiały w opakowalnictwie, nowy rodzaj odpadów i nowe problemy dla recyklingu”.

prof. dr hab. Zenon Foltynowicz,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Profesor nauk ekonomicznych, dr hab. nauk chemicznych, w latach 1999-2005 prodziekan oraz 2005-2012 dziekan Wydziału Towaroznawstwa UEP w Poznaniu, były kierownik Katedry Ekologii Produktów. Specjalizuje się w problematyce zrównoważonego rozwoju, ekologii produktów i przemysłowej, gospodarce odpadami, recyklingu tworzyw sztucznych, nowych materiałach dla opakowalnictwa, ekoinnowacjach.

Opublikował ponad 120 artykułów naukowych w renomowanych czasopismach, ok. 180 komunikatów konferencyjnych, jest autorem 35 patentów. Odbył staże naukowe w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych jako postdok a ostatnio (2012) uczestniczył w programie „Innovation and Enterpreneurship” w Stanford University (Stanford Center for Professional Development) w ramach programu „Top500 Innovators”, wspieranego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach Komisji Europejskiej: w latach 2009-2013 członek Strategic Advisory Board Programu Ramowego CIP (Competitiveness and Innovation Program) oraz od 2012 expert for ETV (Environmental Technology Verification) Technical Groups.

Dr hab. inż. Tadeusz Pająk prelegentem podczas III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady

Dr hab. inż. Tadeusz Pająk poprowadzi prelekcję na temat ,,Plany dla Polski w zakresie termicznego przekształcania odpadów komunalnych”.

Dr hab. inż. Tadeusz Pająk,
Eur Ing, prof. nadzw. AGH,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dyscyplinie inżynieria środowiska, od ponad 20 lat specjalizujący się w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji oraz oddziaływania na środowisko instalacji termicznego przekształcania odpadów, szczególnie odpadów komunalnych i osadów ściekowych.

Autor ponad 200 krajowych i zagranicznych publikacji w tym zakresie, opiekun naukowy corocznych seryjnych międzynarodowych konferencji w zakresie tematyki termicznego przekształcania odpadów (od 1997), konsultant przebiegu budowy pierwszej w Polsce spalarni odpadów komunalnych w Warszawie (1997-2001), ekspert NFOŚiGW oraz MŚ podczas etapu zrealizowanych w kraju (2010-2014) projektów budowy tego rodzaju zakładów, członek wielu kadencji Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko (od 2002 do chwili obecnej) oraz obecnej kadencji Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

II dzień konferencji – zwiedzanie zakładu LUMILEDS POLAND S. A. (dawny Philips)

Lumileds_Logo

Lumileds jest globalnym liderem w dziedzinie technologii systemów oświetleniowych. Spółka zajmuje się opracowywaniem, wytwarzaniem i dystrybucją przełomowych rozwiązań z segmentu LED oraz produktów oświetleniowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Continue reading „II dzień konferencji – zwiedzanie zakładu LUMILEDS POLAND S. A. (dawny Philips)”

Rozmowy Interdyscyplinarne

Po zakończeniu II bloku Konferencji zorganizowaliśmy czas na ROZMOWY INTERDYSCYPLINARNE.

Będzie to czas na zapoznanie się z ofertą kontrahentów Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. – organizatora konferencji.

Na czym to polega?

Rozmowy interdyscyplinarne to nic innego jak krótkie wystąpienia firm, które w ciągu 1-minuty będą przedstawiały Państwu swoją ofertę.

1 minuta to optymalny czas aby pozyskać zainteresowanie potencjalnych klientów!

Jeśli oferta prezentowanej firmy będzie dla Państwa interesująca, będą Państwo mieli możliwość porozmawiania i nawiązania kontaktu z występującym przedstawicielem po zakończeniu wystąpień. Continue reading „Rozmowy Interdyscyplinarne”