Formularze zgłoszeniowe

Zapraszamy do zapisów na III Międzynarodową Konferencję Logistyka Odzysku – Odpady, 19-20 września 2017r., Wrocław.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniach towarzyszących (gala wieczorna, wyjazd studyjny) proszone są o wypełnienie obydwu formularzy zgłoszeniowych.

Uprzejmie prosimy wypełnione oraz podpisane zgłoszenia przesłać faksem na numer 22 402 75 61 bądź skan na adres e-mail: agnieszka.budziszewska@ekocykl.org

Formularz zgłoszeniowy na udział w III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku - OdpadyFormularz zgłoszeniowy na udział w III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku - Odpady