KONFERENCJA OPAKOWANIA

Cel VII Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Opakowania

Przedstawienie prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych aspektów domykania pętli łańcucha dostaw oraz uwarunkowań gospodarki o obiegu zamkniętym.
Pomoc dla przedsiębiorców w zakresie realizacji obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w świetle ostatnich zmian przepisów.
Przedstawienie nowych trendów i kierunków oraz aktualnego rynku surowców wtórnych dla podmiotów zainteresowanych prowadzeniem firmy zgodnie z najnowocześniejszymi kierunkami rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem technologii Zero Waste.

Odbiorcy Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Opakowania

Podmioty, których dotyczy Ustawa i gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi czyli:

 • organizacje odzysku opakowań,
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy: odpadów opakowaniowych i produktów w opakowaniach,
 • dystrybuujący produkty w opakowaniach,
 • eksportujący odpady opakowaniowe, opakowania, produkty w opakowaniach,
 • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych (huty, papiernie, zakłady recyklingowe),
 • wprowadzający opakowania (np. producenci, importerzy),
 • wprowadzający produkty w opakowaniach (np. producenci).

PONADTO:

 • Przedsiębiorcy, którzy chcą być na bieżąco w przepisach dotyczących opłaty produktowej, opakowań i odpadów opakowaniowych – chcą znać najnowsze oraz planowane zmiany w przepisach.
 • Przedsiębiorcy, którzy chcą upewnić się co do prawidłowości składanych sprawozdań w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 • Przedsiębiorcy, którzy chcą wiedzieć czego można spodziewać się podczas kontroli organów ochrony środowiska, jakie są najczęstsze nieprawidłowości w realizacji obowiązków z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz jak zrealizować zalecenia pokontrolne.
 • Przedsiębiorcy zaangażowani w gospodarkę odpadami opakowaniowymi – zajmujący się zbieraniem i recyklingiem odpadów opakowaniowych oraz pragnący poznać najnowsze trendy i kierunki rozwoju w tym zakresie.