KONTAKT

Szczegółowych informacji o Konferencji udziela:

Piotr Grodkiewicz
Kierownik Działu Publicznych Kampanii Edukacyjnych i Recyklingu
tel. +48 502 066 028
e-mail: piotr.grodkiewicz@ekocykl.org

Agnieszka Budziszewska
Specjalista ds. projektów szkoleniowych i konferencji
tel.: +48 519 184 358
e-mail: szkolenia@ekocykl.org