Materiały Konferencyjne

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z materiałami z III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady:

  1. „History and future of waste management in Japan from the view point of waste composition” – prof. nadzw. Misuzu Asari
  2. „State of Waste-to-Energy market in Europe” – Dr Ing John Rizzon
  3. „Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Polsce –stan obecny i perspektywy rozwoju” – prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński
  4. „Praktyczne aspekty budowy i eksploatacji małej spalarni odpadów komunalnych a Circular Economy. Przykład EXETER (Wielka Brytania)” – Andrzej Bednarz, Barthélémy Fourment
  5. „Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie” – dr inż. Ryszard Wasielewski
  6. „Nanokompozyty – nowe materiały w opakowalnictwie, nowy rodzaj odpadów i nowe problemy dla recyklingu” – prof. dr hab. Zenon Foltynowicz
  7. „Modele biznesowe Zero Odpadów – unikanie powstawania odpadów vs. termiczne przekształcanie odpadów” –  Andrzej Milczarek, Mateusz Perzanowski
  8. „Główne błędy popełniane w gospodarowaniu odpadami” – mgr Łukasz Sopel
  9. „EWIDENCJA ODPADÓW – Zarządzenia pokontrolne” – mgr Błażej Fidziński