Tomasz Styś prelegentem podczas III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady

Tomasz Styś poprowadzi prelekcję na temat ,,Zagospodarowanie ‚kalorycznej’ frakcji odpadów komunalnych – perspektywa 2030”.

Tomasz Styś
Instytut Sobieskiego

Niezależny konsultant doradzający podmiotom prywatnym i publicznym, analityk rynku i ekspert Instytutu Sobieskiego w dziedzinie: gospodarki o obiegu zamkniętym, przemysłu 4.0, zarządzania strategicznego, rozwoju regionalnego i lokalnego oraz gospodarki odpadami.

Autor i współautor wielu raportów i analiz, w tym m.in. takich, jak „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030”, „System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce. Perspektywa zamknięcia obiegu” i „Rynek gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Perspektywa 2030”.