V EDYCJA KONFERENCJI LOGISTYKA ODZYSKU – OPAKOWANIA

W dniach 16-17 czerwca 2015 r. odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – Opakowania. Tematem tegorocznej edycji było ekologiczne życie odpadu – LCA. Jak co roku, konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem branży i środowiska akademickiego.

Już od 2011 roku organizowana jest cykliczna Międzynarodową Konferencję Logistyka Odzysku – Opakowania, poruszająca tematykę odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w sieciach dostaw, mająca na celu ukazanie realnych korzyści płynących z zaangażowania przedsiębiorców w te procesy, a zarazem ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko. W tym roku miała miejsce V edycja konferencji, podczas której spotkali się przedstawiciele świata nauki oraz praktycy z różnych branż, zainteresowani tematyką logistyki odzysku. Konferencja zgromadziła ponad 100 uczestników. Sponsorami tegorocznej edycji były firmy BASF SE – Sponsor Srebrny Konferencji oraz Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu – Sponsor Inscenizacji. Prelekcje podzielone zostały na dwa bloki tematyczne: ekologiczne projektowanie opakowań i cykl życia odpadu. Gościem specjalnym V edycji Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Opakowania był prof. Charles Corbett – profesor zarządzania operacyjnego i zrównoważonego rozwoju w UCLA Anderson School of Management w Los Angeles. Profesor zajmuje także stanowisko w Instytucie Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w UCLA. Kształci w takich obszarach jak działalność przedsiębiorców oraz małych i średnich firm, zrównoważony rozwój, zarządzanie operacyjne i zarządzanie łańcuchem dostaw. Prelekcja profesora Corbetta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem – dotyczyła oceny cyklu życia produktu jako wstępu do gospodarki o obiegu zamkniętym.

W pierwszym bloku wystąpił również Grzegorz Ganczewski z COBRO, który przedstawił wyniki badań LCA dla wybranych opakowań i przykład oprogramowania LCA. Od strony praktycznej LCA przedstawił drugi zagraniczny gość konferencji – Tijana Duric z firmy BASF SE. Prelekcja przedstawicielki BASF dotyczyła wykorzystania worków biodegradowalnych do zbiórki bioodpadów jako sposobu na pozyskanie dodatkowej energii i nawozu organicznego. W związku ze zmieniającym się ustawodawstwem w zakresie opakowań, nie zabrakło prelekcji wyjaśniającej zmiany w przepisach dotyczących opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych. Temat ten zaprezentowano w niekonwencjonalny sposób za pomocą inscenizacji, którą zaprezentowali przedstawiciele współorganizatora konferencji firmy M&M Consulting – Joanna Woch i Grzegorz Walętrzak. Pierwszy blok zamknęła prelekcja Błażeja Fidzińskiego, przedstawiciela Eko Cykl Organizacji Odzysku Opakowań S.A., który zwrócił uwagę słuchaczy na realizację ustawowych obowiązków w świetle nowych wytycznych do ustawy opakowaniowej. Debatę po bloku poprowadził dr hab. prof. UŁ Adam Sadowski.

Kolejny blok swoją prelekcją rozpoczęła Paulina Polakiewicz z firmy Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A., przedstawiając wyniki badania ankietowego pt. Ekologia w polskich przedsiębiorstwach. Następnie wykorzystywanie elementów systemu EMAS w nowej edycji ISO 14001 omówił Cezary Bańkowski z Centrum Certyfikacji Jakości. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Andrzeja Sobolaka – prezesa zarządu Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., który jako praktyk pokazał uczestnikom najlepsze rozwiązania organizacyjne w funkcjonowaniu Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Kolejna prelekcja dotyczyła modelowej gospodarki odpadami w firmie, a przedstawił ją Piotr Góral z Certyfikowanej Giełdy Odpadów Sp. z o. o. Podczas przedostatniej prelekcji, uczestnicy zastanawiali się, czy technologia Bottle2bottle ma szansę zapewnić zerowy bilans odpadów. Specjalistą w tym temacie był Wojciech Załęcki z PRT Radomsko Sp. z o.o. Drugi blok konferencji zakończył się prelekcją Piotra Grodkiewicza z M&M Consulting. Omówił on nowe wymagania Unii Europejskiej wobec polskich przedsiębiorców w odniesieniu do gospodarki o obiegu zamkniętym. Debatę po drugim bloku poprowadził dr hab. Paweł Hanczar.

Wieczorną część Konferencji rozpoczęła Gala Finałowa Konkursu „Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo 2014”.
Decyzją Kapituły Konkursu zwycięzcami edycji zostali:

  • w kategorii EKO-HIT USŁUGA:
    I MIEJSCE – Volkswagen Poznań Sp. z o. o.
    II MIEJSCE – Polharma S.A.
    III MIEJSCE – Polpharma S.A.
  • w kategorii EK O-HIT PRODUKT :
    I MIEJSCE – Organics Beauty Concept Agnieszka Kalin i Joanna Kwiecińska-Ćwir S.C.

Dalszą część wieczoru uświetnił występ Kabaretu Ani–Mru-Mru oraz licytacja przedmiotów rękodzieła artystycznego Fundacji Eko Cykl.

Podczas drugiego dnia konferencji, uczestnicy odwiedzili Centralny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Polkowicach. Do PSZOK-u, w ramach comiesięcznie uiszczanej opłaty śmieciowej, swoje odpady mogą oddać wszyscy mieszkańcy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Na terenie PSZOK-u jest miejsce na odpady zielone, które należy wrzucać do ustawionych kontenerów. Znajduje się tam również rampa rozładunkowa, gdzie mieszkańcy mogą oddać większość problematycznych odpadów oraz magazyn odpadów niebezpiecznych, gdzie w przyszłości znajdować się będzie magazyn na odpady, które nadają się do ponownego użycia. W punkcie wyznaczono także specjalne miejsca przeznaczone do gromadzenia zużytej odzieży, opakowań plastikowych i metalowych, szkła i odpadów wielkogabarytowych.

Uczestnicy szkolenia byli pod wrażeniem doskonałej organizacji oraz nowoczesnych rozwiązań wykorzystywanych na terenie PSZOK-u. Pozostaje mieć nadzieję, że w najbliższym czasie coraz więcej punktów będzie przypominało PSZOK w Polkowicach.

Dziękując za tak liczne przybycie na V edycję Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Opakowania, już dziś zapraszamy do udziału w VI edycji, która odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2016 r. w Łodzi.